Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Achmea Bank besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Achmea aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.Op de website gebruiken we gemakshalve de mannelijke aanspreekvorm, daar waar u natuurlijk ook de vrouwelijke aanspreekvorm kunt lezen.

Reactie-etiquette

Op onze site kunnen bezoekers reageren via mail. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs, wel vragen we u onze reactie-etiquette te volgen. Voorwaarden voor publicatie:

  • De reactie mag niet beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen.
  • De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
  • De reactie mag geen reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks) bevatten.
  • De reactie moet gaan over het onderwerp van het artikel.
  • De reactie mag geen privĂ©-gegevens van derden bevatten.
  • De reactie mag geen links naar illegale zaken bevatten.
  • De reactie mag geen inbreuk zijn op het auteursrecht van anderen.

Over het al dan niet plaatsen van reacties corresponderen we niet.

Intellectuele eigendomsrechten

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Achmea.

Hyperlinks

Achmea aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Achmea garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.